Disclaimer

RSC Music & Design besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze website gepubliceerde data en prijzen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. RSC Music & Design is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker.

Deze website is eigendom van RSC Music & Design. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan RSC Music & Design. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSC Music & Design mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van RSC Music & Design tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door RSC Music & Design ter beschikking gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSC Music & Design is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Reacties zijn gesloten.