Onderhoud & reparatie

Onderhoud
Onderhoud is geen overbodige luxe. Zelfs bij installaties die nauwelijks gebruikt worden, is het belangrijk om regelmatig de apparatuur te controleren. Onze technici komen op locatie om een analyse te maken van de conditie van de installatie. Op basis van deze gegevens krijg je een advies en een offerte voor onderhoud, reparatie of vervanging. Wij kijken of een reparatie rendabel is, wat de staat en (rest)waarde van de apparatuur is en of dit al dan niet voor onveilige situaties kan zorgen. Wil je zeker zijn van continu gebruik, dan bieden wij graag een servicecontract aan. 

Reparaties
Als je besluit een reparatie uit te voeren, zorgen we dat dit zo goed en snel mogelijk gebeurd. Als dit in een garantieperiode voorkomt, wordt dit door de fabrikant verzorgd. Als je de reparatie dan zelf uitvoert, vervalt de garantie. Mocht dit niet het geval zijn, dan zorgen we dat de defecte onderdelen vervangen worden met originele componenten of we leveren de componenten zodat je de reparatie zelf kunt uitvoeren. Als dit niet mogelijk is, omdat een apparaat bijvoorbeeld niet meer gangbaar is, dan kijken we naar alternatieven.
Wij adviseren je zo snel mogelijk te handelen bij vocht en drankschade. Dit komt regelmatig voor en vaak merk je de gevolgen pas na een paar weken. Hoe eerder het apparaat gereinigd is hoe beter, zodat schade beperkt blijft. Suikers en andere stoffen in (alcoholische) dranken kunnen bijvoorbeeld printplaten wegbijten, hoe langer dit blijft zitten, hoe groter de schade.

Frequenties
Wij adviseren onze klanten om goed te kijken naar de frequentie waar gebruik van wordt gemaakt. Maak je bijvoorbeeld gebruik van draadloze microfoons, check dan of de frequentie nog klopt of aangepast is. Verkeerd gebruik van de frequentieband zorgt voor storingen, maar is ook onrechtmatig en dus strafbaar.

Projectoren en licht
De lampen in lichtarmaturen en projectoren hebben een beperkte levensduur. De fabrikant schrijft een maximale levensduur voor, mocht deze tijd genegeerd worden, dan bestaat het risico dat de lamp kapot gaat of zelfs ontploft. Dit zorgt voor enorme gevolgschades waardoor vaak het complete armatuur afgeschreven is.

Reacties zijn gesloten.