Juni 2020: RSC Music wordt lid van VTTE

De VTTE (Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen) behartigt de belangen van de technisch toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche. Aangesloten zijn o.a. licht- en geluidsverhuurbedrijven, videoverhuurbedrijven en stroomleveranciers. De VTTE fungeert als advies- en overlegorgaan onderling én naar lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten.

De coronacrisis treft de evenementenbranche hard.

De VTTE heeft op de korte termijn de volgende doelstellingen op de agenda staan:

  • De VTTE wil werken aan de zichtbaarheid van de technisch toeleveranciers in de evenementenbranche. Dit willen we realiseren door het opzetten van deze vereniging, door het uitdragen van doelstellingen middels deze website en door als belangenvereniging naar buiten te treden naar de branche en overheden.
  • De VTTE wil de SBI-problematiek aankaarten bij de betreffende instanties. Ons onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de technisch toeleveranciers afhankelijk is van handmatige SBI-correcties om aanspraak te kunnen maken op de noodsteunpakketten. Bovendien blijkt het CBS daardoor niet te beschikken over relevante cijfers over de omvang van de branche en onze sector.
  • De VTTE pleit voor een branche-gerelateerd steunpakket tot april 2021, waarbij we met name onze eigen (verhuur)sector goed in kaart willen brengen. We willen dit bereiken middels het interne ledenonderzoek waaruit de noodzaak blijkt
  • De VTTE komt op voor de DGA-positie binnen de BV’s van technisch toeleveranciers. De DGA valt nu nog buiten de verwachte noodsteunregelingen.
  • De VTTE wil de economische waarde van onze sector overbrengen aan de overheid.
  • De VTTE wil haar leden informeren en adviseren n.a.v. de gesprekken met overheden.
FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Reacties zijn gesloten.